Vị trí địa lý
POINT (106.6958529523 10.788768716489)
Điện thoại
0822620909
Địa chỉ

145 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Việt Nam

Mở cửa
Bật
Mã đại lý
4101
Email
pizzahips.saigon@gmail.com
Kho
Bật
Qrcode thanh toán
qrcode thanh toán sài gòn
Thông tin thanh toán
User Number Bank
LE THANH NHAN 1144898989 Techcombank
Weekday Time slot Bài bình luận
Chủ nhật: 8:30-18:00
Thứ hai: 8:30-18:00
Thứ ba: 8:30-18:00
Thứ tư: 8:30-18:00
Thứ năm: 8:30-18:00
Thứ sáu: 8:30-18:00
Thứ bảy: 8:30-18:00
Sổ quỹ
Loại
Tiền
0.00
Loại
Tiền
0.00
Loại
Tiền
0.00
Loại
Tiền
0.00
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Trạng thái
active
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn