Vị trí địa lý
POINT (105.92587340923 20.940077277072)
Địa chỉ

Số 133/179, Văn Giang, Hưng Yên
Hưng Yên
Việt Nam

Mở cửa
Bật
Kho
Tắt
Weekday Time slot Bài bình luận
Chủ nhật: 8:00-18:00
Thứ hai: 8:00-18:00
Thứ ba: 8:00-18:00
Thứ tư: 8:00-18:00
Thứ năm: 8:00-18:00
Thứ sáu: 8:00-18:00
Thứ bảy: 8:00-18:00