Vị trí địa lý
POINT (105.92587340923 20.940077277072)
Địa chỉ

Số 133/179, Văn Giang, Hưng Yên
Việt Nam

Mở cửa
Bật
Kho
Bật
Chốt kho
Lô hàng
Sản phẩm
Sản phẩm Đơn vị tính Giá Số lượng Số lượng thực tế Thành tiền
Sổ quỹ
Lịch sử sổ quỹ
Số bàn