Vị trí địa lý
POINT (105.80245564389 21.068486995127)
Điện thoại
0976581616
Địa chỉ

Căn S07, Tầng 1, Tòa nhà Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân la, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội
Việt Nam

ảnh
Hip's Resto Kosmo Tây Hồ
Mở cửa
Bật
Người phụ trách
Email
hipsresto.kosmotayho@gmail.com
Kho
Bật
Qrcode thanh toán
qrcode thanh toán tây hồ
Thông tin thanh toán
User Number Bank
NGUYEN THI NGA 00119101666 Tpbank
Weekday Time slot Bài bình luận
Chủ nhật: 8:00-18:00
Thứ hai: 8:00-18:00
Thứ ba: 8:00-18:00
Thứ tư: 8:00-18:00
Thứ năm: 8:00-18:00
Thứ sáu: 8:00-18:00
Thứ bảy: 8:00-18:00