Vị trí địa lý
POINT (105.97880238651 21.354544676049)
Điện thoại
0888117373
Địa chỉ

46 Lý Thường Kiệt, TT. Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Bắc Giang
Việt Nam

ảnh
Pizzahips Resto Hiệp Hòa
Mở cửa
Tắt
Kho
Bật
Qrcode thanh toán
Pizzahips Resto Hiệp Hòa
Thông tin thanh toán
User Number Bank
Le Vu Minh 0888117373 MBbank
Chốt kho
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo
Thời gian
Người tạo