Vị trí địa lý
POINT (105.78500796881 20.489280574037)
Điện thoại
0912828598
Địa chỉ

81 Đường số 21, khu 3 Chi Nê, Lọc Thủy, Hòa Bình
Việt Nam

ảnh
avt chi nê
Mở cửa
Tắt
Email
hipsrestochile@gmail.com
Kho
Bật
Qrcode thanh toán
qr thanh toán chi nê
Thông tin thanh toán
User Number Bank
NGUYEN THI KIM NGAN 0822882332 SHB