Vị trí địa lý
POINT (105.83268613155 20.992015307751)
Điện thoại
0911124689
Địa chỉ

226 Phố Lê Trọng Tấn, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội
Việt Nam

Mở cửa
Bật
Kho
Tắt
Qrcode thanh toán
qrcode thanh toán lê trọng tấn
Thông tin thanh toán
User Number Bank
NGUYEN VAN OAI 0886330630 MBbank
Weekday Time slot Bài bình luận
Chủ nhật: 8:00-18:00
Thứ hai: 8:00-18:00
Thứ ba: 8:00-18:00
Thứ tư: 8:00-18:00
Thứ năm: 8:00-18:00
Thứ sáu: 8:00-18:00
Thứ bảy: 8:00-18:00
Sổ quỹ
Loại
Tiền
100000.00
Loại
Tiền
100000.00
Loại
Tiền
100000.00
Loại
Tiền
100000.00
Lịch sử sổ quỹ
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
200000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
100000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
200000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
500000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
500000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
100000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
100000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
0.00
Tiền thực tế
0.00
Loại tiền
Tiền
100000.00
Tiền thực tế
100000.00
Loại tiền
Tiền
100000.00
Tiền thực tế
100000.00
Số bàn
Số bàn
Trạng thái
active
Đơn hàng hiện tại
Số bàn
Trạng thái
active