Vị trí địa lý
POINT (105.85851450497 21.026660276253)
Điện thoại
0888766656
Địa chỉ

2 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viêt Nam
Việt Nam

Mở cửa
Tắt
Email
hipsrestolephunghieu@gmail.com
Kho
Bật
Qrcode thanh toán
qr code thanh toán lê phụng hiểu
Thông tin thanh toán
User Number Bank
VU THU HUONG 83686666888888 Techcombank
Sổ quỹ
Loại
Tiền
654000.00
Lịch sử sổ quỹ
Loại tiền
Tiền
654000.00
Tiền thực tế
654000.00
Loại tiền
Tiền
654000.00
Tiền thực tế
654000.00
Ảnh menu
menu-lephunghieu
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn
Số bàn