• Zalo
 • Hip'S
 • BeFood
 • GrabFood
 • Ahamove
 • GoFood
 • Loship
 • TikTok
 • Shoppee
 • Lotel: Danh bạ nhà nghỉ khách sạn

  Thực hiện sứ mệnh số hóa toàn bộ Danh bạ của các cơ sở lưu trú dưới 3 sao trên toàn quốc.
  Chủ cơ sở và Khách hàng được miễn phí 100% khi truy vấn về Địa chỉ, Số điện thoại, Hình ảnh, Giá phòng một cách nhanh chóng và chính xác.